شرح
تاريخ خبر :  سه‌شنبه 14 آبان 1398 - 08:42

فراخوان مناقصه یک مرحله ای خدمات پشتیبانی

اداره کل ورزش و جوانان استان همدان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات امور پشتیبانی و نگهداری مجموعه های ورزشی انقلاب، قدس و مفتح در شهر همدان به شماره ( 2098003398000004 ) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

اداره کل ورزش و جوانان استان همدان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات امور پشتیبانی و نگهداری مجموعه های ورزشی انقلاب، قدس و مفتح در شهر همدان به شماره ( 2098003398000004 ) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه دوشنبه مورخ 13/8/1398 می باشد.
1-شرح عملیات: انجام امور تعمیر و نگهبانی مجموعه های ورزشی مفتح ،قدس و انقلاب همدان می باشد.
2- مبلغ برآورد اولیه: 712/203/179/8 ريال می باشد.
3-مبلغ ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار: 000/000/409 ريال می باشد که می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی یا اوراق مشارکت بدون نام باشد.
4-مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 8 روز دوشنبه تاریخ 13/8/1398 تا ساعت 13 روز پنجشنبه تاریخ 16/8/1398.
5-مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 14 روز یکشنبه تاریخ 26/8/1398.
6-زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 روز دوشنبه تاریخ 27/8/1398.
7-اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف: آدرس-همدان، چهار راه پاستور، خیابان ورزش، اداره کل ورزش و جوانان استان همدان، واحد حقوقی تلفن:38281012
8-اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام:85193768 و 88969737
\
دفعات مشاهده : 145
چاپ خبر.


بازگشت
hamedansport.ir  |  تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت به اداره کل ورزش و جوانان استان همدان تعلق دارد