ملاقات مردمی

 ملاقات مردمی مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان:

دوشنبه های هر هفته ساعت 10 صبح