تماس با اداره کل ورزش و جوانان استان همدان
نشانی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان :همدان، چهارراه پاستور، خیابان ورزش
تلفن تماس: 38260430-38281012- نمابر :3860295-081
مجموعه ورزشی شش هزار نفری سردار شهید حاج قاسم سلیمانی 5-2647001
استادیوم شهدای قدس: 38266034
سالن فردوسی: 38265064
سالن تختی:38233070
ردیف نام و نام خانوادگی سمت پست الکترونیکی تلفن مستقیم
1 علی حقیقی مدیرکل manager@hamedansport.ir 38260155
2 مهدی مرادی رفعت سرپرست معاون توسعه منابع و سرمایه انسانی   38260155
3 علی ضمیری کامل سرپرست معاون توسعه امور ورزشی   38261860
4 علیرضا صفی زاده مدیر روابط عمومی pr@hamedansport.ir 38266850-38278655
5 میلاد مرادی معاونت فرهنگی و امور جوانان javanan@hamedansport.ir 38271767
6 علی محمد عنایتی اکمل مسئول حراست security@hamedansport.ir 38260330
7 علی رشیدی مسئول پاسخگویی به شکایات   38281659